ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ สู่ CIEL & TERRE INTERNATIONAL ผู้เชี่ยวชาญโซล่าเซลล์ลอยน้ำระดับโลก

จากผลงานและประสบการณ์พัฒนาและติดตั้งแล้วกว่า 100 โครงการ ใน 20 ประเทศ ทั่วโลก กับนวัตกรรมเทคโนโลยี Hydrelio ที่ลูกค้ายืนยันได้ถึงผลงานคุณภาพ

 

การเตรียมพร้อม

 

ธันวาคม 2560 นี้ โรงงานผลิตกว่า 25 แห่ง ใน 7 ประเทศ 5 ทวีป พร้อมที่จะทำการผลิตและให้บริการสินค้าคุณภาพ ราคาถูก ทุกโรงงานจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นฉบับมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก จากตัวแทนที่ได้ผ่านการคัดเลือก อบรม ฝึกฝน มีผลงานเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและให้บริการในพื้นที่ได้ทันท่วงที

 

และสำหรับประเทศในแถบเอเชีย ประเทศไทย และเวียดนาม พร้อมผลิตสินค้าให้บริการ ใน เดือน มีนาคม 2561 นี้

 

นโยบายคุณภาพ

 

ผลิตสินค้ามาตรฐานโลกด้วยราคาท้องถิ่น

 

เพื่อพัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน สมาชิกตัวแทนในแต่ละประเทศจะได้รับการฝึกอบรมให้เชียวชาญ เพื่อส่งผ่านมาตรฐานและคุณภาพ ให้กับลูกค้าได้เช่นเดียวกันกับที่สำนักงานใหญ่

 

เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ถูกต้องครบถ้วน เราได้จัดเตรียมการบริการที่รองรับทุกรูปแบบ ยืดหยุ่น รวดเร็วต่อการตัดสินใจ ทั้งแบบบางส่วนและแบบครบระบบ ตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การออกแบบ ให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดหาสินเชื่อ รับเหมาติดตั้ง และการให้บริการหลังการขาย

 

นวัตกรรม

 

ในฐานะผู้นำในการริเริ่มโครงการโซล่าเซลล์ลอยน้ำเป็นรายแรกของโลก บริษัทได้ทำการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายประโยชน์และมาตรฐานสินค้าให้เกิดความยั่งยืน ให้สามารถเข้าถึงความต้องการของแต่ละประเทศอย่างแท้จริง ข้อมูลที่ได้ศึกษา ความร่วมมือ และการแนะนำจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและการให้บริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอย่างไม่สิ้นสุด

 

นโยบายบริษัทให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูง ประหยัดสุด ให้กับทุกฝ่าย

 

ด้วยเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ลอยน้ำ Hydrelio ที่เป็นที่ยอมรับในผลงานทั่วโลก บริษัทยินดีให้บริการแยกส่วนหรือครบระบบดังนี้

 

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

จัดหาสินเชื่อ

สำรวจ ออกแบบ เป็นที่ปรึกษา

รับเหมาติดตั้ง

งานมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและการติดตั้งสมอใต้น้ำ

 

Contact us at:

hmeurisse@cieletterre.net

Harold MEURISSE

ASEAN Business Manager

Pin It on Pinterest